Persondatapolitik for Lessor A/S

1.1 Når du benytter Lessor A/S' hjemmeside eller i øvrigt kontakter os, behandler Lessor A/S som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig. Denne behandling adskiller sig fra den behandling, Lessor A/S foretager som databehandler for en lang række virksomheder.

1.2 I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig som selvstændig dataansvarlig. Denne persondatapolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af www.lessor.dk, når du kontakter os med henblik på at modtage support, når du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

1.3 Vores hjemmeside anvender desuden cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og ydelser. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik.

1.4 Du er altid velkommen til at kontakte os på info@lessor.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 7 nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

Vores behandling af personoplysninger, som du giver os ved brug af kontaktformularer på vores hjemmeside eller på anden måde kommunikerer til os

2.1 Når du kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

2.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.1 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er vores behandling og besvarelse af din henvendelse. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3 Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for et af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores CRM-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

2.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.3 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.5 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

2.6 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.5 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.7 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne så længe vi har et behov for at kunne kontakte dig.

Vores brug af personoplysninger, som du giver os i forbindelse med support

3.1 Når du kontakter os for at modtage support til brugen af vores produkter, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler disse oplysninger for at kunne yde den support, du beder om.

3.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.1 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er behandlingen og besvarelsen af din henvendelse og dermed ydelsen af den support, vi har aftalt at yde med den virksomhed, som du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3 I nogle tilfælde kan vi også registrere dig og eventuelt nogle af oplysningerne, du giver os, i vores CRM-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

3.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.3 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.5 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

3.6 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.5 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.7 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, så længe vi har et behov for at kunne kontakte dig.

Vores behandling af personoplysninger, når du eller andre tilmelder sig et kursus

4.1 Når du eller andre tilmelder sig et kursus, behandler vi dine kontaktoplysninger, fx dit navn, din e-mailadresse, din virksomhedstilknytning og andre oplysninger, som vi konkret modtager. Dette kan eksempelvis også være oplysninger om bestemte madpræferencer, såfremt vi skal stå for beværtning i forbindelse med kurset. Vi gør dette for at kunne levere dig det kursus, du er tilmeldt.

4.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er, at behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi kan levere det kursus, som vi har aftalt at levere med den virksomhed, du deltager på vegne af. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4.3 Såfremt din tilmeldelse sker på vegne af dig selv, og dermed ikke sker på vegne af en virksomhed, er vores hjemmel i stedet, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den aftale, vi indgår med dig om leveringen af et kursus. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel da stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

4.4 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, så længe vi har et behov for at kunne kontakte dig.

Vores behandling af personoplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev

5.1 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve og tilbud til dig.

5.2 I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os.

5.3 Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig.

5.4 Vores hjemmel til ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel stadfæstet i databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

5.5 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan fx ske ved at du henvender dig til os via kontaktoplysningerne angivet i punkt 8.4 nedenfor.

5.6 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, indtil du tilbagetrækker dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

6.1 Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne persondatapolitik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis det sker for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Eksempelvis kan vi videregive dit navn til en tredjepart, hvis denne tredjeparts lokaler skal benyttes til afholdelse af et kursus, som du skal deltage i. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.

6.2 Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside.

Dine rettigheder

7.1 Du kan altid anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler, der vedrører dig.

7.2 Du kan ligeledes gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, herunder eksempelvis bede os rette, slette, begrænse, overføre eller stoppe behandlingen.

7.3 For alle sådanne henvendelser kan du blot rette henvendelse via kontaktoplysningerne angivet i punkt 7.4.

7.4 Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via:

Lessor A/S, CVR-nr. 24240010, Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød, e-mail info@lessor.dk, telefon 48 16 60 00

7.5 Du kan også kontakte vores Compliance Manager Steen Bjerge på sb@lessor.dk.

7.6 Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 33 19 32 00, telefax 33 19 32 18, www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt